Model Educatiu

El nostre model educatiu se regeix desde la missió, visió i valors que caracteritizen a l’escola:

Més informació:

Missió

Com a Col·legi Diocesà afavorim l’educació de cada un dels alumnes desde una concepció cristiana de la vida, de l’home i del món establint una síntesis entre la fe i les distintes disciplines acadèmiques.

Visió

 • Potenciar la formació permanent i el desenvolupament de noves iniciatives del professorat.
 • Intensificar la utilització d’una metodologia i pedagogia innovadora i actual, en millora constant.
 • Progresar en la gestió econòmica del Centre que assegure la seua sostenibilitat.
 • Continuar millorant les infraestructures del Centre.
 • Intensificar en el nostre alumnat les competències social, laboral, afectiva i espiritual a l’hora de la seua participació en tots els àmbits de les relacions humanes.
 • Millorar l’atenció a la diversitat de l’alumnat.
 • Insistir en la concienciació medioambiental cap a la sostenibilitat del nostre entorn.
 • Augmentar la implicació de les famílies en la vida del Centre i de la Comunitat Parroquial.
 • Reforçar les sinergies amb la fundació de Colegis Diocesans, amb la comunitat Parroquial i altres entitats del nostre entorn.
 • Fomentar actituts de respecte, diàleg i espíritu crític entre els membres de la Comunitat Educativa.
 • Millorar la competència del professorat per a establir relacions efectivrs amb persones de l’àrea o altres, promovent un clima de cooperació i motivació.

Valors

 • Respecte i tolerància per a mantindre una convivència pacífica.
 • Igualtat i equitat en el tractament cap a tots els membres de la nostra Comunitat Educativa.
 •  Empatia i diàleg per a comprendre i ser solidaris amb els demès.
 • Escola solidària on prime l’ajuda als més desfavorits.
 • Fe, esperança i caritat com pilars fonamentals, basats en les Benaurançes per al desenvolupament espiritual del nostre alumnat.
 • Responsabilitat, esforç i honestitat com base de desenvolupament a tot el treball de la Comunitat Educativa.

Competències crítiques

 • Obertura a iniciatives per a solventar problemes existents o implementar solucions concretes.
 • Formem part del cos dels Colegis Diocesans i estem recolzats en la gestió integral per la Fundació San Vicent Màrtir.
 • Mantenim un tractament humà i una relació molt propera amb el nostre alumnat i les seues famílies.
 • Som un equip humè molt competent, estable, amb experiència i ganes de treballar.
 • Donem acollida a tot l’alumnat independentment de la seua ètnia, classe social, sexe o religió.
 • Flexibilitat a l’hora de respondre de manera ràpida davant situacions noves, mantenint un alt rendiment i participant en la consolidació dels canvis.
 • Assoliment dels objectius definits, gràcies a la implicació de tot el professorat en la consecució dels mateixos, pertanyen o no al seu àmbit de responsabilitat immediata.
 • Oferta de tots els nivells educatius obligatoris en un sol col·legi.
 • Alta fidelitat de l’alumnat i de les famílies.

Comments are closed.