Infantil

Al nostre centre l’alumnat pot iniciar la seua escolaritat des del segon cicle d’infantil (3-6 anys) i continuar al col·legi fins l’últim curs d’ESO.

L’etapa d’Infantil està organitzada en tres classes; 3, 4 i 5 anys.

L’equip educatiu està format per 4 mestres, 3 tutores i una mestra de recolzament. Totes elles especialistes en Educació Infantil, les quals treballen conjuntament dins d’una mateixa línia d’actuació coordinant els projectes pedagògics.

L’etapa d’Infantil treballa majoritàriament per projectes, considerant a l’alumnat com el principal protagonista de l’aprenentatge, generant en ells la capacitat de sorprendre’s i propiciant una gran motivació per descobrir i investigar sobre els diversos temes. A més, els fa més partícips i conscients del seu procés d’aprenentatge.  Esta metodologia propicia activitats d’observació, manipulació, experimentació i reflexió que son necessàries per un desenvolupament sa i per a la consolidació d’aprenentatges.

La nostra missió és guiar, orientar i acompanyar al xiquet en el seu procés maduratiu, oferint a l’alumnat destreses, habilitats, hàbits, actituds i aptituds que els ajuden a desenvolupar competències que els faciliten la seua posterior adaptació a l’Educació Primària.

La nostra educació està basada des d’un projecte integral de la persona on es desenvolupen harmònicament totes les dimensions, donant especial rellevància a l’espiritual.

Sabem que l’exposició primerenca als idiomes son claus per a l’adquisició del llenguatge, per això treballem i propiciem la llengua estrangera (anglès) i la llengua valenciana (valencià).

Al centre treballem amb el projecte pedagògic INNOVAMAT, es tracta d’una proposta curricular, competencial y manipulativa innovadora per treballar l’àrea matemàtica:

https://www.innovamat.com/escuela/programa-matematicas/infantil

La religió a l’etapa es treballa de manera globalitzada junt a la resta d’activitats pastorals del centre (carrera missionera, Nadal, Dijous de berenar, etc.) però també reservem moments per donar a conèixer l’Evangeli, tant a l’oració del matí com a l’àrea de religió.

Mitjançant diverses activitats i àrees, fem participes a les famílies del procés d’ensenyament-aprenentatge dels seus fills/es.